1

Analitik Öngörü

En doğru ve güvenilir verileri toplamak, analiz, iç görü ve “değer” yaratmak, stratejiye ve kara dönüştürmek için 7/24.

2

Müşteri Deneyim Yönetimi

Müşteri ile, dokunduğu her noktada ve kanalda, “kişiselleştirilmiş tek sesli” iletişim: Omnichannel (Çok Kanal – Tek Akış). Yazılım, donanım, uygulama, tek noktada.

1. Müşteriye Dokunmak
2. Operasyon Sistemi

3

Sürdürülebilirlik

Benzersiz marka gücü ve mali başarıyı yakalamak için, uluslararası standartlarda BAŞARIMETRE ölçekleri. Örnek raporlar, tablolar ve analiz. Üstüne, takım eğitimi.

ANALİTİK ÖNGÖRÜ

  • Operasyon sürecinde perakende “odaları” nın her birinde alınması gereken gündelik ve acil kararların müşteri odaklı olmasının sağlanması,
  • Alınan kararların doğruluğu, birbiriyle uyumlu olması ve takım-içi bilgilendirme
  • Yakın geçmişin verilerinin gelecek yıl bütçesi için sağladığı dersler,
  • Üç, beş veya on yıl sonrası için analitik öngörü,
  • Strateji kurguları ve iş planlarının rakamlarla ifade edilmesi ve ölçülebilir kurallara bağlanması,
  • Rakipler ve çevre koşulları için güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi
  • Yurtdışı pazarlara giriş için hazırlık stratejileri
  • Ortaklar, sermaye piyasası, franchise sistemi ve kar paylaşımı için yapı seçenekleri.
image

MÜŞTERİ DENEYİM YÖNETİMİ

Bugün, yarın ve beş yıl sonrası için bütün karar sürecinizde Analitik Öngörü nasıl yapılır? Nasıl yorumlanır?

Müşteriye Dokunmak

İçeriden Bakış

Müşterinin bilgi, algı, istek, tutum ve davranışı, öncelikleri ve tercihleri için” kişisel tablo” tanımlamak.

Sesini Duymak

Müşterinin güncel, anlık duygu, düşünce ve isteklerinin, “ipucu” veren değerlendirmelerini yüzyüze ve sesli etkileşim araçlarıyla almak, kaydetmek.

Yolculuk Haritasını Çizmek

Marka ve ürün hakkında “ilk duyum” dan ilk siparişe, tüm kanallarda alışveriş tercihleri ve davranışlarından, kişisel ve sosyal ağ etkileşimlerinde markaya sunduğu tepki ve etkilere kadar, tüm yolculuk. Adım adım.

Duygu Bağı

Tüm alışveriş kanallarında geri dönüş ve bağlılık gösterilerinden, sadakat ve ödül sunumlarına gösterilen tepkilerin nitelik ve sonuçlarına kadar, müşteri ile markan arasındaki ilişkinin fotoğrafı

Operasyon Sistemi

Müşteri/Kanal ve Sadakat/Ödül Programları

Persona, ürün grubu ve satış kanalı esaslarına göre indirim ve hediye kampanyaları, mevsim ve özel gün paketleri ile marka elçiliği eğilimleri arasındaki ilişkilerin yönetimi.

``Tek Akış`` Tüm Kanalların Tek Ses Olması

Caddeden AVM lere, markanın mobil sitesinden çoklumarka e-ticaret sitelerine kadar her perakende akış işleminin “tek ses, tek nefes” olarak izlenmesi, yorumlanması ve yönetimi.

Kullanıcı Deneyimi

Tedarik zinciri ve kurye hizmetlerinden bayi/franchise uygulamalarına, satış öncesi araştırma ve öneri paketlerinden satış sonrası izlenimlerin ölçülmesine kadar, tüm ürün kategorilerinde sunum, dağıtım, takım becerisi ve kullanılan araçların verimlilik ölçekleri.

Fiziki Mağaza Teknolojisi

Satış görevlilerinin tabletlerle iletişiminden, AVM lerde yüz tanıma ve ayak trafiği bulgularına, fiziki mağaza vitrin görsellerinden mağaza içi etkileşimli ekranların sadakat amaçlı kullanımına kadar, bütün donanımın bütün olarak planlanması ve kullanımı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Başarımetre

Pazar Dilimi ve Persona Tanımları Bazında Satış Verimliliği

Sunuş fiyatları, indirimler ve sadakat kampanyalarının, etkinlik ve karlılık ölçüleri; buna bağlı satış geliştirme seçenekleri.

Gelir ve Gider Kalemlerinin Piyasa Ölçekleri İle Karşılaştırmalı Analizi- Karlılık, Sermaye Verimliliği, Örgüt Yapısı

Analitik öngörü verilerine dayalı olarak yakın geçmişin, bugünün ve geleceğin etkin kararlar almak üzere ölçülmesi ve değerlendirilmesi; 3-10 yıl vadeli senaryolara dayalı iş planı seçenekleri. Satışların, karlılığın ve marka değerinin artması için izlenecek politikalar.

Marka Geliştirme ve İşbirliği Çözümleri

GZFT analizi çerçevesinde markanın uzun vadeli kimlik geliştirme planı; yerli ve yabancı piyasaların görünümü; ortaklık ve franchise senaryoları.

Geleceği Yaratmak

Eğitim ve Takım Geliştirme

GZFT analizleri ve orta-uzun vadeli iş planlarının gereği olan insan kaynakları için plan ve uygulama çözümler. Yüzyüze ve dijital ortamlarda, özel eğitim programlarında veya işbaşında kullanılabilen mesleki bilgi, içerik ve kişiye özel geliştirme programları.

İş Zekası Çözümleri

Fiziki mağaza içinde dijital iletişim ve çevrimiçi etkileşimli web programlarına , tedarik sisteminden sosyal medya içeriğine kadar bütün operasyonun kalite, verimlilik ve büyüme etkisini artırması için özel bilgi sistemi çözümleri.

Sanal Gerçeklik

Geleceğin yerleşimleri ve konut yapılarından, hedef kitlenin varlık ve zaman bütçelerine kadar, bütün verilerin, yaratılacak gelecek haritaları üzerinde sunumu; buna bağlı strateji seçeneklerinin tanımlanması.

Artırılmış Gerçeklik

İmalat süreçleri, tedarik zinciri ve coğrafi alanlarda nüfus/kültür verileri için senaryolar; müşterilerin bugün aynı konularda sunabileceği ipuçlarının teşhisi; markanın gelecek kimliği, değişim süreci, yaratılabilecek yeni markalar ve stratejiler konusunda akıl arama senaryoları.