BAŞARIMETRE, perakende kuruluşunun ve markasının cephedeki performansı için bir

“check-up” 

“baştan ayağa sağlık “

ölçüm hizmetidir.

Araştırma tekniklerimiz ile veri kaynaklarımız sayesinde, BAŞARIMETRE için dilimiz tamamen MATEMATİK analize dayalıdır. Her adım için, en güvenilir veri kaynaklarını kullanıyor veya özel veri üretiyoruz.

A) Mağaza zincirleri ve alışveriş merkezleri için ortak başarı göstergeleri:

Toplumun,  coğrafya ve tarih verilerine göre tanımlanan tüketici katmanlı bazında müşteri davranışları , tercihleri; ne, nerede, ne kadar, neden?

Seçilen konumlara göre rakiplerin performansı ile karşılaştırmalı analiz;

Verimliliğin en önemli girdisi olan insan kaynağının işletme uygulamasında yeri ve başarı ölçüsü; bunun nedenleri ve saptanan sorunlar için çözümler.

B) Mağaza zincirlerine özel göstergeler:

“Mağaza konumu seç/ Kirala/ Açık tut/Kapat”  kararlarının zamanında verilmesi için güncel piyasa koşullarının ve yakın dönem senaryolarının verilerle analizi;

Franchise sisteminin kurulması için piyasa fırsatlarının belirlenmesi, rakiplerin performansının ölçülmesi; mevcut operasyonda girişimcilerin başarı seviyesinin değerlendirilmesi

C) Alışveriş merkezlerine özel göstergeler:

Kiracı seç/Sözleşme yenile veya bitir/ Projeyi büyüt veya küçült/Yenileme  kararları için gerekli veriler;

Ortak alan giderleri ve pazarlama harcamalarının verimliliğine ilişkin veriler;

Bütün olarak mülk yönetiminin verimliliği ve varlık değeri ile ilgili gayrimenkul ve finans piyasalarının verileri.

Gerekli bütün veriler Retail Vision tarafından, istenen derinlik seviyesinde, kuruma özel paketler olarak sağlanır. Analiz, tahminler ve gelecek senaryoları için iki yoldan biri izlenir:

  1. Kurum, analizleri kendi bünyesinde yapar ve dilediği aşamada Retail Vision desteği alır.
  2. Gizlilik anlaşması çerçevesinde kurumun özel verileri sisteme dahil edilir; Retail Vision tarafından analiz edilir ve raporlanır.

BAŞARIMETRE , perakende kuruluşu için mali verimlilik, pazarlama stratejisi, büyüme ve yatırım planları gibi bütün hayati kararlara temel oluşturur.