BAŞARIMETRE

1.      Fiziki mağaza ve e-perakende satışlarının hedeflerle ve rakiplerle karşılaştırmalı analizi,

2.      Fiziki mağazanın yatırım geri dönüş verimliliği ve marka değerine katkısının analizi

3.      Franchise sisteminde yer alanlar için, aynı markanın başka konumları ve rakip markaların benzer konumları ile karşılaştırmalı analiz.

MÜŞTERİ DENEYİM YÖNETİMİ

1 İÇERİK

Hedef müşteri kitlesine her noktada  en doğru şekilde dokunabilmek için fiziki mağazada ve sosyal medya/web ortamlarında sunulacak içeriğin planlanması ve sunulması.

2 WEB VARLIĞI YÖNETİMİ (WEB CONTENT MANAGEMENT)

İşletmenin kendi web sitesinde ve  “içerik ortağı” web sitelerinde fiziki mağaza, ürünler, eve ve işyerlerine servis, e-ticaret ve mobil alışveriş ortamlarındaki görsel varlık dahil olmak üzere bütün web içeriğinin tasarlanması ve uygulanması.

3 E-ÖĞRENİM

İşletmesinin 7/24 her kademesinde ihtiyaç duyulan bilgi, fikir ve tecrübe desteğinin web, mobil iletişim, e-öğrenim ortamlarında güncel olarak sunulması  (yurtiçi ve yurtdışı  blog yazıları, araştırma raporları, web konferansları, e-posta iletileri)

ANALİTİK VERİ

GENEL PERAKENDE VERİLERİ

1.      İşletmenin  hedef tüketici katmanlarına yapabileceği “benzersiz teklif” in tanımlanması ve rekabette üstünlük için gerekli araştırma verileri;

2.      Orta ve uzun vadeli planların yapılması ve rekabet gücünün korunması için gerekli veriler;

3.      Fiziki mağazanın ve e-perakende performansının en iyi seviyede korunması ve planlanan yatırım geri dönüşünün sağlanması için alınması gerekli kararlara yardımcı olacak veriler.

4.      Büyüme ve karlılık artışı için gerekli karar noktalarında birebir destek.

İŞLETMENİN ÖZEL VERİLERİ

1.      Mağaza yatırım, tasarım, tefriş, işletme (enerji, temizlik, bakım, güvenlik vb) giderlerinin ve satış geliştirme kampanyalarının verimlilik analizi ve piyasa ile karşılaştırılması.

İstendiğinde, işletmenin özel verileri gizlilik anlaşması çerçevesinde incelenir ve raporlanır. İlgili tüm çalışmanın kendi bünyesinde yapılabilmesi için gerektiğinde eğitim desteği sağlanır.

Tüm analitik veri çalışmalarında yazılım sistemi ve bulut depolama, mobil erişim çözümleri Retail Vision tarafından kiralanabilir veya sunulabilir; operasyon şekli tamamen işletmenin isteğine bağlıdır.