YENİ PROJE GELİŞTİRME

1.     PROJE KAVRAMI için uzmanları seçiyor ve yönetiyoruz:

        *Hedef müşteri kitlesi ve ihtiyaçları

        *En iyi yatırım geri dönüşü için strateji

        *Stratejiye uygun, en doğru tasarım

2.      KİRALAMA  çalışmasını üstleniyor veya yönetiyoruz:

        *Marka kimliği ve fark yaratma

        *En uygun kiracılar ve mağaza formatları

        *Ortak başarı için kira sözleşmeleri

3.     YÖNETİM

        *Tüm tesis yönetimi sistemini ve takımını kuruyoruz.

        *İstendiğinde yönetimi doğrudan üstleniyoruz.

         PAZARLAMA DESTEĞİ

           a. İÇERİK

Web, sosyal medya, yazılı ve görsel basın, kiracılarla iletişim, AVM içi dijital donanım ve benzeri kanallarda sunulacak tüm  içeriği (bilgi, öneri, reklam, öykü, video vb) ve bunun hangi kanallarda  nasıl sunulacağını planlıyoruz. Uygulamayı denetliyoruz.

          b. WEB VARLIĞI YÖNETİMİ (WEB CONTENT MANAGEMENT)

Alışveriş merkezi ile ilgili tüm (kendisine ve ilişkili kurumlara ait) web  araçlarında müşteri tarafından dokunulan her noktanın en etkin şekilde kullanılmasını sağlıyor, sonuçlarını ölçüyor ve raporluyoruz. Gerekli değişiklikleri yaparak içeriği güncel tutuyoruz.

         c.   E-ÖĞRENİM

Alışveriş merkezinin kendi işletme takımı ( ve gerekirse seçilmiş kiracıların çalışanları için ) gerekli olan mesleki güncel bilgiyi, uygulama araçlarını, standart formları her an kullanıma hazır şekilde iletiyor ve kullanma tekniklerini öğretiyoruz. Sonuçları yönetime raporluyoruz. Her kademedeki bütün çalışanları blog yazıları, araştırma raporları, web konferansları, e-posta iletileriyle her an güncel ve kariyer odaklı olarak destekliyoruz.

4  YENİLEME

Kiracı kaybından ve talep azalmasından doğan verimlilik sorunlarını çözmek, yeni ihtiyaçlara uygun olarak fiziki alanda yapılacak tasarım ve uygulama çalışmalarını yönetmek üzere, mevcut takımla birlikte çalışıyoruz.

5  ANALİTİK VERİ DESTEĞİ

1.      Kiracı cirolarının ve elde edilen kira gelirlerinin piyasa ile ve gerçek potansiyel ile karşılaştırılması;

2.      Tesis yönetimi giderleri (enerji, temizlik, bakım, güvenlik vb) ile pazarlama giderlerinin verimlilik analizi ve piyasa ile karşılaştırılması.

3.  Mülkün orta ve uzun vadeli yatırım verimliliğinin ölçülmesi ve bütçelerin, iş planlarının hazırlanması için gerekli ekonomi, finans ve gayrimenkul piyasası verileri.

Veri gölümüz yıllık abone işlemi sayesinde hizmet esasına göre (SaaS) kullanılabilir; istendiğinde, sadece kuruma özel sistem geliştirilir.