AKILLI PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ

 

BAŞARIMETRE, MÜŞTERİ DENEYİM YÖNETİMİ ve ANALİTİK VERİ ürünlerimizi ayrı ayrı kullanabilirsiniz; birlikte kullanarak en verimli maliyet çözümlerini elde edilebilirsiniz.

AKILLI PERAKENDE mobil dünyada başarının yoludur. Vitrin ile Facebook sayfasının birlikte yaşamasıdır. Fiziki mağaza ile e-perakendenin “tek-akış” (omni-channel) içinde yönetilmesidir.

AKILLI PERAKENDE Müşteriye dokunuşun her adımını önceden planlayan, ölçen, raporlayan ve sürdürülebilir kılan bir çözüm demeti sunar.  

TEMEL HEDEFLERİMİZ, Zaman ve para tasarrufu sağlamak, Tek durakta, en verimli ve kalıcı çözümü sunmaktır.

                                                                               

PERAKENDE GİRİŞİMİNİZİN KONUSU VE BÜYÜKLÜĞÜ NE OLURSA OLSUN:   

 1. Bizi arayın.
 2. İhtiyacınıza uygun çözümü tanımlayalım.
 3. Birlikte kazanmak üzere bir anlaşma yapalım.
 4. Çözümleri birlikte uygulayalım.
 5. Takımınızı eğitelim.  
 6. Dilediğiniz anda ve konuda destek olalım                                                                                               Dr Şükrü Aslanyürek  0532 3119954

BAŞARIMETRE

BAŞARIMETRE Cephede elde edilen sonuçların sektör verilerine göre karşılaştırmalı analizidir. Sürekli ” CHECK-UP” çalışmasıdır.

 MAĞAZA ZİNCİRLERİ VE BAĞIMSIZ PERAKENDECİLER için: 

 1. Fiziki mağaza ve e-perakende satışlarının analizi;
 2. Satış noktalarının verimlilik ve marka değeri analizi;
 3. Franchise sisteminin ve noktaların verimlilik analizi

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ için:

 1. Hedef ticaret alanının potansiyeline göre karşılaştırmalı ziyaretçi profili ve satış seviyesi analizi
 2. En uygun kiracıların ve kira sözleşmesi koşullarının belirlenmesi;
 3. Tesis yönetimi ve pazarlama harcamalarının verimliliği
 4. Büyüme, küçülme, devir, satış kararları için karşılaştırmalı analiz.

 

BAŞARIMETRE SAYESİNDE: 

 1. Satış noktalarının ve takım üyelerinin başarısı ölçülür;
 2. Müşterinin talebine uygun iş akışı yaratılır;
 3. Gizli ve açık maliyet kalemleri en aza indirilir;
 4. En yüksek marka değeri ve yatırım geri dönüşü elde edilir.

İşbirliği modelimiz, müşterimizin isteğine bağlıdır: 

 1. Biz gerekli analitik veriyi sağlarız; çalışma, müşterinin kendi bünyesinde yapılır.
 2. Gizlilik anlaşması çerçevesinde, tüm çalışmayı biz yaparız.
 3. İstendiğinde eğitim desteği veririz.

 

 

MÜŞTERİ DENEYİM YÖNETİMİ (CX)

MÜŞTERİNİN MARKAYA “DOKUNDUĞU” HER ADIMI BÜTÜN OLARAK, TEK ELDEN PLANLIYOR VE YÖNETİYORUZ.     

 

 

 1. İÇERİK ÜRETİYORUZ  Markanın müşterilerine, iş ortaklarına ve takım üyelerine hangi içeriğin -bilgi, öneri, reklam, öykü, video vb.- nerede ve hangi kanallarda sunulacağını planlıyor ve doğru içeriği üretiyoruz. 
 2.  WEB VARLIĞINI YARATIYORUZ (Web Content Management) Markanın bütün olarak internet ortamında (İlgili web siteleri, e-ticaret ve mobil iletişim, sosyal medya araçları) varlığını yaratıyor ve yönetiyoruz. 
 3.  E-ÖĞRENİM PAKETİ HAZIRLIYORUZ Uluslararası mesleki uygulama bilgisi ve piyasa gelişmelerini internet ortamında aktararak, takım üyelerinin her an güncel olmalarını sağlıyoruz.

     

SAĞLADIĞIMIZ TEMEL FAYDALAR

 1. ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU:Web sitesi tasarımından reklama, sosyal medya yönetiminden insan kaynakları havuzuna kadar bütün dijital uygulama araçlarının tek elden planlanması ve uygulanması, ilgili maliyetlerin en düşük seviyeye çekilmesini sağlar. 
 2. YÜKSEK MARKA DEĞERİMüşteri deneyiminin en doğru şekilde yönetilmesiyle sağlanan müşteri mutluluğu; sadakat, harcama ve marka değeri olarak geri döner.
 3. ÇALIŞAN MUTLULUĞU VE KARİYER    GELİŞİMİ: Mesleki ve piyasa bilgisinin kesintisiz güncellenmesi ve kariyer desteği, çalışanların mutluluğu, takım ruhu ve mükemmel müşteri hizmeti olarak geri döner.

         

ANALİTİK VERİ

 

MATEMATİK,  perakendenin omurgasıdır.  Bugün, yarın ve beş yıl sonrası için bütün karar sürecinizde ANALİTİK VERİ desteği sağlıyoruz. İstediğiniz anda ve yerde, her mobil araçla, veri gölümüzde dolaşın, bilgiye ulaşın.

  

 

Mağaza zincirleri

Konum ve format tercihleri için piyasa verileri

Alışveriş merkezlerinde potansiyel satış hedefleri

Franchise sistemi için planlama ve başarı ölçümü

Alışveriş merkezleri

Hangi markaların hangi formattaki mağazalarına yer verileceğinin belirlenmesi

Kiracı satışlarının ve kira gelirinin tahmin edilmesi

Tesis yönetimi giderleri ve yönetim ekibinin verimlilik derecesinin ölçümü

Genel perakende verileri

Marka yönetimi için “BENZERSİZ TEKLİF” in tanımı  

Orta ve uzun vadeli planlar için tahmin modelleri

Yatırım ve işletme verimliliği için karşılaştırmalı piyasa verileri

Sağladığımız temel faydalar

En az hata ile en doğru kararların en hızlı şekilde verilmesi  

Görünmeyen ve görünen maliyetlerin en aza indirilmesi  

Takım üyelerinin veri kullanma becerilerinin geliştirilmesi

 

MAĞAZA ZİNCİRİ ÇÖZÜM DEMETİ

BAŞARIMETRE

 1. Fiziki mağaza ve e-perakende satışlarının hedeflerle ve rakiplerle karşılaştırmalı analizi,
 2. Her bir satış noktasının yatırım geri dönüş verimliliği ve marka değerine katkısının analizi
 3. Franchise sisteminde yer alan her bir noktanın satış, potansiyel, rekabet ve marka değerine katkı açılarından analizi

MÜŞTERİ DENEYİM YÖNETİMİ

1 İÇERİK

Zincirin marka kimliğine uygun olarak kendi işletme takımına, franchise noktalarına, tüketicilere ve henüz hizmet verilmeyen pazar dilimlerine sunacağı içeriği- bilgi, öneri, reklam, öykü, video vb-  planlıyor, hazırlıyor ve hangi kanallarda (mağaza içi dijital ortam, yazılı basın, sözlü yayın, sosyal medya, internet, özel iletişim araçları) nasıl sunulacağını planlıyoruz. İstendiğinde doğrudan uygulamayı üstleniyoruz.

2 WEB VARLIĞI YÖNETİMİ (WEB CONTENT MANAGEMENT)

Planlanan ve seçilen içeriğin mağaza zincirine ve franchise noktalarına ve meslek kuruluşlarına ait web sitelerinde, sosyal medya kanallarında (Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter, Instagram vb) ne şekilde sunulacağını planlıyor ve uyguluyoruz. Markanın kendisine ait veya başkalarına ait e-perakende kanallarındaki varlığını, izlenecek politikaları ve sunulacak mal/hizmet karmasını planlıyoruz. Bu kanalların tümünün müşteri tarafından kullanım sürecini izliyor, ölçüyor, raporluyor ve gerekli değişiklikleri yaparak içeriği güncel tutuyoruz.

3 E-ÖĞRENİM

Mağaza zincirinin kendi işletme takımı ve franchise noktası çalışanları için gerekli olan mesleki güncel bilgiyi, uygulama araçlarını, standart formları her an kullanıma hazır şekilde iletiyor ve kullanma tekniklerini öğretiyoruz. Sonuçları yönetime raporluyoruz. Her kademedeki bütün çalışanları blog yazıları, araştırma raporları, web konferansları, e-posta iletileriyle her an güncel ve kariyer odaklı olarak destekliyoruz.

ANALİTİK VERİ

GENEL PERAKENDE VERİLERİ

 1. Mağaza zincirinin bir marka olarak hedef tüketici katmanlarına yapabileceği “benzersiz teklif” in tanımlanması ve rekabette üstünlük için gerekli araştırma verileri;
 2. Orta ve uzun vadeli planların yapılması ve rekabet gücünün korunması için gerekli veriler;
 3. Her bir fiziki mağazanın ve e-perakende performansının en iyi seviyede korunması ve planlanan yatırım geri dönüşünün sağlanması için alınması gerekli kararlara yardımcı olacak veriler.

MAĞAZA ZİNCİRİNİN ÖZEL VERİLERİ

 1. Hangi konumlarda, caddelerde veya perakende merkezlerinde, hangi formattaki mağazaya yer verileceğinin belirlenmesi için gerekli veriler;
 2. Fiziki mağaza ve e-perakende cirolarının ve elde edilen karın piyasa ile ve gerçek potansiyel ile karşılaştırılması;
 3. Mağaza yatırım, tasarım, tefriş, işletme (enerji, temizlik, bakım, güvenlik vb) giderlerinin ve satış geliştirme kampanyalarının verimlilik analizi ve piyasa ile karşılaştırılması.

İstendiğinde, mağaza zincirinin özel verileri gizlilik anlaşması çerçevesinde incelenir ve raporlanır. İlgili tüm çalışmanın kuruluşun kendi bünyesinde yapılabilmesi için gerektiğinde eğitim desteği sağlanır.

Tüm analitik veri çalışmalarında yazılım sistemi ve bulut depolama, mobil erişim çözümleri Retail Vision tarafından kiralanabilir veya sunulabilir; operasyon şekli tamamen mağaza zincirinin isteğine bağlıdır.